Що таке ішемічна хвороба серця. Історія та класифікація

Ішемічна хвороба серця — що це?

За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я, ішемія серця, дисфункція серця в гострій або хронічній формі, яка виникла внаслідок абсолютного або відносного погіршення постачання серцевого м’яза (міокарда) кров’ю.

Це невідповідність потреби і реальної можливості нормального кровопостачання особливо виражено у разі зниження кровопостачання і зростаючих потреб міокарда в припливі крові.

Незважаючи на те, що серце перекачує кров, воно також потребує кровопостачанні. Міокард або серцевий м’яз отримує необхідну кров з двох коронарних артерій. Далі ці артерії поділяються на дрібні гілки, які живлять певну частину серця. Більше ніяких артерій, що приносять кров в серці немає, тому при закупорці однією з них, який-небудь ділянку серця випробовує кисневий голод. А це і провокує початок захворювання.

У 90% випадків причина виникнення ішемічної хвороби серця — поразка коронарної артерії серця. В результаті погіршення постачання кров’ю і киснем серцевого м’яза, відбувається зниження коронарного кровотоку і виникає дисбаланс потреб і можливостей кровопостачання.

Ішемія серця — одна з головних причин смерті серед людей, що проживають в промислово розвинених країнах. Вона найбільше вражає працездатне чоловіче населення, частіше чим у жінок, причому в найбільш активному віці. А ті, хто залишається жити, приречені стати тимчасовими або постійними інвалідами.

Історія хвороби

Захворювання вже більше двохсот років і це дозволило накопичити не малий досвід за його діагностики та лікування. Вчені з часом виділили кілька форм хвороби і варіантів її перебігу.

Вперше критерії ішемічної хвороби серця запропонував у 1772 році англійський лікар Ст. Геберден. Майже 100 років тому дану патологію рідко можна було зустріти і описували її як казуїстику. Лише на початку минулого повіки російські вчені Ст. Зразків і Н.Стражеска, а трохи пізніше і американський лікар Геррік, дали клінічне опис загальної картини інфаркту міокарда.

За темою:  Корватон: показання та інструкція із застосування, ціна, аналоги, відгуки

Основну увагу було спрямовано на інфаркт міокарда, як до найбільш поширеною і важкій формі ішемії серця. Менше описані випадки хронічного перебігу захворювання — стенокардія, атеросклеротичний кардіосклероз і аневризма серця. І це незважаючи на те, що атеросклеротичний склероз посідає перші ряди по смертності.

До 20 повіки вважалося, що головною і єдиною причиною стенокардії є склероз вінцевих артерій. До початку ХХ повіки, завдяки досвіду і накопичених матеріалів, вітчизняні фахівці пояснювали стенокардію нейрогенним характером, хоча не виключалося і поєднання спазму артерій з їх склерозом. Цю концепцію застосовують до теперішнього часу.

У 1957 році експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я для визначення гострої або хронічної форм захворювання було запропоновано визначення «ішемічна хвороба серця», як наслідок зменшення або припинення постачання серцевого м’яза кров’ю з-за патологічних процесів у системі коронарних артерій.

Термін ішемії був прийнятий ВООЗ у початку 1960-х років. Він включав в себе такі форми:

 • інфаркт міокарда;
 • стенокардія напруги;
 • ішемічна хвороба серця без болю;
 • проміжні форми;
 • атеросклеротичний кардіосклероз, безсимптомна форма.

У 1979 році ВООЗ прийняла нову класифікацію ІХС, в якій є п’ять її форм:

 • первинна зупинка кровотоку;
 • стенокардія;
 • серцева недостатність;
 • інфаркт міокарда;
 • аритмія.

Поширеність і значимість ішемічної хвороби

Ішемія серця — одна з найважливіших проблем медицини 21 повіки. Це дуже поширене повсюдно захворювання є однією з основних причин високої смертності та тимчасової або постійної втрати працездатності.

У 80-х роках відзначався спад випадків смерті від ІХС. Незважаючи на це, в розвинутих країнах Європи половина смертей населення припадало саме на цю хворобу, незалежно від віку і статі. За статистичними даними, ішемія серця та інсульт головного мозку становлять близько 90% від усіх серцево-судинних захворювань і характеризує ІХС як найбільш відоме серцеве захворювання.

За темою:  Апроваск: показання та інструкція із застосування, ціна, аналоги, відгуки

У США в кінці минулого повіки смертність чоловічого населення віку близько 40 років склала 60 з 10 000 населення. Співвідношення чоловіків і жінок, померлих у цьому віці, було 5:1. Ближче до 70 років смертність від ішемічної хвороби досягла вже 160 на 10 000 населення, незалежно від статі. Співвідношення між жінками і чоловіками в цьому віці знизилося до 1:2.

Подальший стан здоров’я після перенесеної ІХС багато в чому залежить від адекватно проведеної терапії, своєчасності надання допомоги і якості амбулаторного лікування. Дуже важливо вчасно діагностувати хворобу і надати хворому невідкладну допомогу, госпіталізовавши в терміновому порядку.

Класифікація

Класифікують за клінічними формами ІХС, кожна з яких має певне значення, виходячи з особливостей прогнозу, способу лікування та клінічних проявів захворювання.

Групою фахівців в 1979 році була запропонована наступна класифікація:

 1. Раптова коронарна смерть або друга назва — первинна зупинка серця:
  • з успішною реанімацією;
  • з летальним результатом.
 2. Стенокардія:
  • стабільна;
  • коронарний синдром Х;
  • везоспастическая;
  • нестабільна (рання постинфарктная, вперше виникла, прогресуюча).
 3. Інфаркт міокарда.
 4. Кардіосклероз.
 5. Безбольової тип ІХС.

Не можна ставити діагноз ішемічної хвороби серця без повного пояснення форми, так як в загальних рисах він не дає повної інформації про захворювання. У правильно сформованому діагноз за діагнозом ІХС передбачає конкретну клінічну форму хвороби.

Пишуть через знак двокрапки, наприклад «ІХС: рання постинфарктная стенокардія». При цьому клінічна форма зазначена у позначенні, яке передбачено класифікацією цієї форми.

За темою:  Вазостат: інструкція по застосуванню, ціна, аналоги, відгуки

Також існує більш сучасна класифікація 1984 року. Починаючи з цього періоду, відбулися деякі зміни у розумінні захворювань ІХС, сформувалося поняття про безбольової або німої ішемії, збільшився список різновидів ішемії новими ішемічними синдромами: гібернація і оглушення міокарда, стенокардія (синдром X):

 1. Раптова коронарна смерть (первинна зупинка):
  • раптова коронарна смерть з вдалою реанімацією;
  • раптова коронарна смерть з летальним результатом.
 2. Стенокардія:
  • стенокардія напруги (що виникла вперше і стабільна стенокардія напруги з зазначеним функціональним класом);
  • нестабільна (за Браунвальду);
  • вазоспастична.
 3. Інфаркт міокарда:
  • З зубцем Q (великовогнищевий, трансмуральний)
  • Без зубця Q (інтрамуральні, дрібновогнищевий, субендокардиальний)
 4. Постінфарктний кардіосклероз..
 5. Порушення ритму серця.
 6. Серцева недостатність.
 7. Безбольова або німа ішемія.
 8. Мікроваскулярна або дистальна ішемія.

До нових ішемічних синдромів відносять: гібернація міокарда і оглушення міокарда. Вперше виникла стенокардія, прогресуюча і спонтанна відносяться до форм нестабільної стенокардії. У 1995 році в класифікацію був включений пункт «ішемічна кардіоміопатія», який характеризується для хронічної серцевої недостатності при відсутності постінфарктного кардіосклерозу.

Досі класифікація ішемії являє собою проблему, яку складно вирішити через різноманіття прояву клінічних симптомів. Різні форми ішемії можуть не тільки поєднуватися один з одним, а й переходити одна в іншу. На сьогоднішній день для визначення тяжкості нестабільної стенокардії ставлять діагноз, спираючись на класифікацію Браунвальда.